“Foreign worker employment agency arawan45 company limited”

“บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอราวัลย์45 จำกัด”
ได้รับอนุญาติจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฏหมาย
ใบอนุญาตเลขที่ นจ. 0110 / 2560

arawan45.com

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ครบวงจร) สะดวก รวดเร็ว บริการอย่างมืออาชีพ
บริการให้คำปรึกษางานเอกสารต่างด้าวทุกชนิด บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ครบวงจร) สะดวก รวดเร็ว
บริการอย่างมืออาชีพบริการให้คำปรึกษางานเอกสารต่างด้าวทุกชนิด
call center 082-898-9949

อย่าลืม....แจ้งที่พักต่างด้าว ภายใน24ชม.

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์,ลาว, กัมพูชา) 
สำหรับเจ้าบ้าน /เจ้าของเคหะสถาน

เตรียมเอกสารดังนี้: 
1. กรอก แบบตม.30 (ให้ถ่ายสำเนา 1 ชุดด้วย) 
2. บัตรประชาชน เจ้าบ้านหรือเจ้าของเคหะสถาน 
3. ทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหรือเจ้าของเคหะสถาน 
4. เอกสารล่าสุด (ของคนงานต่างด้าว) 
5. หนังสือมอบอำนาจ 
6. บัตรประชาชนผู้รับมอบ

กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้แจ้งที่(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Active

บริการอย่างกระตือรือร้นติดตามงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย

Relationship

ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงาน

Accurate

แม่นยำงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ
เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา

Win win

มุ่งสู่เป้าหมายส่งมอบแรงงานคุณภาพให้สำเร็จ

Accountability

รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายเพื่อให้สำเร็จลุล่วง

Nice

ทำงานอย่างละเอียดและพิถีพิถันถูกกฏหมาย 100% ทุกกระบวนการ

นำเข้าคนงานจากประเทศต้นทางอย่างถูกต้องตามระบบ MOU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อราวัลย์45 จำกัด (หรือ ARAWAN45)

โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม

ดำเนินธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2556
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อราวัลย์45 จำกัด ได้วางหลักประกันจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
ตามระเบียบพรก. นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 และแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน 100%

ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆ
ภาคส่วนก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานฝ่ายผลิต/แรงงานกรรมกรก่อสร้างและแรงงานฝ่ายงานบริการ ARAWAN45จึงจัดให้มีการบริการแบบครบ
วงจรเพื่อบริการให้กับผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ทั้งรูปแบบของการนำเข้า (MOU) และงานเอกสารต่างด้าวทุกชนิด

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมและช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการในกิจการต่างๆ
และพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานสากล ซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ...

เมื่อใช้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) กับทาง ARAWAN45

1. คนงานพร้อมเอกสารทำงานในประเทศไทย
2. เอกสารทำงานในประเทศไทยอายุ 2 ปี
3. เอกสารทำงาน 2 ปี (ภายใต้ชื่อของผู้ประกอบการโดยตรง)
4. คนงานได้รับการตรวจสุขภาพและอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมายกำหนด
5. การเดินทางของคนงานจากประเทศต้นทางถึงสถานที่ทำงาน

ทาง ARAWAN45 ได้ทำการประสานงานกับทางจัดหางานพื้นที่ สถานทูตฯ กระทรวงแรงงานไทย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาลตรวจสุขภาพ กระทรวงแรงงานศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าว ฯลฯ โดยทาง ARAWAN45 จะเดินทางไปเซ็นต์สัญญาที่ประเทศต้นทางและดูความเรียบร้อย ของคนงานก่อนเดินทางเข้าประเทศและไปชายแดนเพื่อดำเนินการนำคนงานเข้าประเทศให้ท่านลูกค้าทั้งหมด

Service

สะดวก รวดเร็ว บริการอย่างมืออาชีพ

ARAWAN45 มีบริการที่ครบวงจร ดังนี้

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา)

MOU คือ การดำเนินการยืนแบบคำร้องขอ นำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ...

บริการหางานใหม่ให้คนงาน MOU

กรณีที่ท่านผู้ประกอบการประสบปัญหาดังนี้
- ประสงค์ที่จะลดปริมาณคนงาน เนื่องจากพิษเศรษฐกิจ...

บริการงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา)

ทางเรามีความพร้อมทั้งการให้บริการในงานด้านเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นที่สำนักงานจ...

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ทางเรามีความพร้อมทั้งการให้บริการในงาน ด้านเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้อง...

ทางเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งฝ่ายนายจ้างในทุกๆเรื่อง
รับรองได้ว่าเมื่อท่านแจ้งปัญหาของท่านกับทางเราแล้ว ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

"เพราะชีวิตคุณต้องไปต่อ"

ประชาสัมพันธ์

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

COPYRIGHT © 2018 ARAWAN45.COM ALL RIGHTS RESERVED